احیا کاخ ناصری کرج

مطلب و یا خبر احیا کاخ ناصری کرج از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: روستای واریان می تواند به یکی از د ده های گردشگری کشور تبدیل شود.