م آباد|خدابخشی رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان شد

مطلب و یا خبر م آباد|خدابخشی رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمد خدابخشی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان انتخاب شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها