انتظار هواداران پرسپولیس بیرون از ورزشگاه!

مطلب و یا خبر انتظار هواداران پرسپولیس بیرون از ورزشگاه! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در دیدار ذوب آهن و پرسپولیس با وجود این که تعدادی صندلی خالی در ورزشگاه وجود دارد اما تعدادی از هواداران در ضلع جنوبی ورزشگاه و روی تپه ای که پشت دروازه قرار دارد، نشستند.

آخرین جستجو ها