خبر بازداشت «سعید مرتضوی» در شهرری صحت دارد؟

مطلب و یا خبر خبر بازداشت «سعید مرتضوی» در شهرری صحت دارد؟ از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایسنا نوشت: علی رغم اعلام برخی رسانه ها در خصوص بازداشت «سعید مرتضوی»، تاکنون وی دستگیر نشده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها