تلویزیونی که صاحب ندارد!

مطلب و یا خبر تلویزیونی که صاحب ندارد! از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برای رسانه ای که حدود 1500 میلیارد تومان از پول نفت و درآمد عمومی کشور دریافت می کند و همین مقدار نیز از بخش آگهی های خود درآمد دارد؛ قاعدتا یک چیز باید خیلی مهم باشد؛ احترام به مردمی که از جیب آنها زنده است!

اطلاعات

آخرین جستجو ها