با خوردن این خوراکی ها افسردگی نمی گیرید

مطلب و یا خبر با خوردن این خوراکی ها افسردگی نمی گیرید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کم شدن مقادیر برخی از ناقلین عصبی در مغز، از جمله سروتونین باعث افسردگی می شود.ساخت این ناقلین عصبی هم به پیش سازهای اسیدآمینه وابسته است.

اطلاعات