قرارداد است اج ۵۰ ساله فسفات تدمر از سوی روس ها

مطلب و یا خبر قرارداد است اج ۵۰ ساله فسفات تدمر از سوی روس ها از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهور با است اج معادن فسفات تدمر از سوی یک شرکت روسی به مدت ۵۰ سال موافقت کرد.

آخرین جستجو ها