سوآپ ارزی ایران و ترکیه بالا ه اجرایی شد

مطلب و یا خبر سوآپ ارزی ایران و ترکیه بالا ه اجرایی شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نخستین اعتبار اسنادی (lc) با استفاده از قرارداد پیمان پولی / سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در روز جاری برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت.

آخرین جستجو ها