به بهانه خداحافظی فضلی از سازمان بسیج +

مطلب و یا خبر به بهانه خداحافظی فضلی از سازمان بسیج + از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کلیپی زیبا به بهانه خداحافظی حاج علی فضلی از سازمان بسیج مستضعفین را مشاهده می کنید.

اطلاعات