تعلیق دو ساله آرای صادره در سی اُمین نمایشگاه کتاب تهران

مطلب و یا خبر تعلیق دو ساله آرای صادره در سی اُمین نمایشگاه کتاب تهران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران گفت: آرای صادره در هیات های بدوی و تجدیدنظر سی اُمین نمایشگاه کتاب تهران به مدت ۲ سال تعلیق شدند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها