بانوی کماندار کمیسیون ورزشکاران در موزه المپیک شد

مطلب و یا خبر بانوی کماندار کمیسیون ورزشکاران در موزه المپیک شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران- ایرنا- «زهرا نعمتی» بانوی کماندار پارالمپیکی ایران، روز دوشنبه با تصویب اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک به عنوان این کمیسیون در موزه المپیک معرفی شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها