۲۰ درصد معتادان تحصیلات عالیه دارند/ آماری از نگرش مثبت ۱۵ تا ۶۴ ساله ها نسبت به مصرف موادمخدر

مطلب و یا خبر ۲۰ درصد معتادان تحصیلات عالیه دارند/ آماری از نگرش مثبت ۱۵ تا ۶۴ ساله ها نسبت به مصرف موادمخدر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایسنا نوشت: مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با از تمایل ۱۷ درصدی افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله به مصرف خبر داد و گفت: همچنین ٢٧ درصد از افراد ١۵ تا ۶۴ سال نسبت به مصرف نگرش مثبت دارند.