پیشنهاد نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی

مطلب و یا خبر پیشنهاد نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی از سایت ایستنا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
« آبادی» عضو هیئت رئیسه مجلس از پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی خبر داد.
 
او گفت: پیشنهاد جمعی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس با ۲۰ امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
این طرح به امضای سه رئیس فرا یون‌های امید،نمایندگان ولایی و مستقلان ولایی رسیده است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اطلاعات

آخرین جستجو ها