هیات ت تصویب کرد: توسعه خدمات دفاتر پیشخوان

مطلب و یا خبر هیات ت تصویب کرد: توسعه خدمات دفاتر پیشخوان از سایت ایستنا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در جلسه هیات ت به ریاست رییس جمهور با برون سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان ت موافقت شد.
ت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان ت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح ا و روستاها اتخاذ کرد.
بر این اساس، ت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان ت عرضه کنند.
بر اساس این گزارش با تصویب ت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه ت الکترونیکی تعیین شد.
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
هیات ان همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اه و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیکی، به کمیسیون توسعه ت الکترونیکی اعلام کنند.
با تصویب هیات ان، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی تی ایران به بانک مرکزی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی ت منتقل و سرمایه ت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.
هیات ان تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.
براساس یکی از آیین نامه های مذکور، ت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه ی با حفظ قدرت ید به منظور تسویه بدهی مسجل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه فاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.
ت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های تی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های تی، ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی ی اقدام کنند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.
هیات ان همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه ی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.

اطلاعات