بدهی 5200 میلیارد تومانی شهرداری تهران!

مطلب و یا خبر بدهی 5200 میلیارد تومانی شهرداری تهران! از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


تهران از پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی های دوران گذشته شهرداری تهران خبر داد.