اجرای طرح ترافیک برای نان این محدوده چگونه است؟

مطلب و یا خبر اجرای طرح ترافیک برای نان این محدوده چگونه است؟ از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


جزییات تردد رایگان برای نان محدوده طرح ترافیک ۹۷ اعلام شد.


آخرین جستجو ها