نامه مهم رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی

مطلب و یا خبر نامه مهم رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


رسول خادم با ارسال نامه ای به اعضای شورای امنیت ملی خواست که از تعلیق شدن کشتی ایران جلوگیری کنند.


آخرین جستجو ها