نامه مهم رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی

مطلب و یا خبر نامه مهم رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


رسول خادم با ارسال نامه ای به اعضای شورای امنیت ملی خواست که از تعلیق شدن کشتی ایران جلوگیری کنند.