واکنش تهیه کننده اشک سرما به فرورفتن دوباره گلشیفته فراهانی در نقش یک دختر کرد

مطلب و یا خبر واکنش تهیه کننده اشک سرما به فرورفتن دوباره گلشیفته فراهانی در نقش یک دختر کرد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


انتشار خبر حضور دوباره گلشیفته فراهانی در قامت یک کرد تفنگ به دست در فرانسوی «دختران خورشید»،…


آخرین جستجو ها