مشاور رسانه ای از علت اصلی استعفای شهردار سابق می گوید

مطلب و یا خبر مشاور رسانه ای از علت اصلی استعفای شهردار سابق می گوید از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


مشاور رسانه ای مدعی است که برنامه برج میلاد تهران یک سناریوی از پیش تعیین شده بود که فرد مزبور…


آخرین جستجو ها