بازخوانی جعبه سیاه جت شخصی سقوط کرده ترکیه ای در ایران پایان یافت

مطلب و یا خبر بازخوانی جعبه سیاه جت شخصی سقوط کرده ترکیه ای در ایران پایان یافت از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


این جت شخصی در حال پرواز در مسیر شارجه امارات به استانبول ترکیه بود.