دمشق آماده همکاری با کمیته تحقیقات درباره تسلیحات شیمیایی است

مطلب و یا خبر دمشق آماده همکاری با کمیته تحقیقات درباره تسلیحات شیمیایی است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون خارجه اعلام کرد که دمشق آماده همکاری همه جانبه با کمیته حقیقت یاب اعزامی به برای تحقیقات پیرامون استفاده از تسلیحات شیمیایی است.