بمباران های اخیر در کمکی به حل مشکل منطقه نمی کند

مطلب و یا خبر بمباران های اخیر در کمکی به حل مشکل منطقه نمی کند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ی گفت: بمباران های اخیر در برای ناامن منطقه است و کمکی به حل مسئله نمی کند چرا که راه حل است.

آخرین جستجو ها