رفتار مانع سرمایه گذاری اروپا در ایران شده است

مطلب و یا خبر رفتار مانع سرمایه گذاری اروپا در ایران شده است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یکی از مقامات سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی معتقد است اقدام هماهنگ سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آژانس در خصوص می تواند دسیسه های در خصوص آن را بی اثر کند.

آخرین جستجو ها