دست در دست مردم در آزمون بحران ها

مطلب و یا خبر دست در دست مردم در آزمون بحران ها از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: ایران، ساختاری است که گذر از بحران را به خوبی می شناسد؛ فرماندهان و کارکنانش چنین آموخته اند که در هنگام بحران ها تکیه گاه مردم باشند، این مهم در بحران های مختلف بسیار به چشم می آید که در بحث مردمیاری عملکرد مطلوبی را از خود به یادگار گذاشته است.

آخرین جستجو ها