مقاهیم: زیبایی شناسی چیست؟

مطلب و یا خبر مقاهیم: زیبایی شناسی چیست؟ از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین- مهدی تهرانی: زیبایی شناسی aesthetics تاملی است انسانی بر چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراک وی. فارغ از دسته بندی از منظر سواد و فرهنگ و ملیت؛ زیبایی شناسی یک رویکرد ذاتی بشری است. و می تواند بر روح و نگرش انسان اثر عمیق و یا سطحی بگذارد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها