راه اندازی کرسی ارتباطات علم و فناوری با همکاری یونسکو | خانیکی رئیس کرسی شد

مطلب و یا خبر راه اندازی کرسی ارتباطات علم و فناوری با همکاری یونسکو | خانیکی رئیس کرسی شد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: رئیس دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبائی با اشاره به راه اندازی کرسی ارتباطات علم و فناوری با همکاری یونسکو در ایران گفت: این اقدام، کشورمان را به قطب کرسی های ارتباطات علمی در منطقه تبدیل می کند.

اطلاعات