قاتل بخشیده شده بازهم جنایت کرد

مطلب و یا خبر قاتل بخشیده شده بازهم جنایت کرد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مرد جوان که سال ها پیش به اتهام قتل تا یک قدمی چوبه دار پیش رفته اما توانسته بود رضایت اولیای دم را جلب کند، مدتی پس از از زندان مرتکب جنایت دیگری شد تا برای دومین بار پایش به دادگاه کیفری باز شود.

آخرین جستجو ها