تضعیف شورا تضعیف رأی مردم است

مطلب و یا خبر تضعیف شورا تضعیف رأی مردم است از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمد عطریانفر| عضو شورای شهر اول تهران:اوا هفته گذشته ی از ابراهیم امینی از اعضای شورای شهر در رسانه های اجتماعی منتشر شد که بهانه ای واهی برای ت یب او و جایگاه شورا به وجود آورد.

آخرین جستجو ها