بمباران توسط مایه شرمساری و برخلاف اصول انسانی و یت است

مطلب و یا خبر بمباران توسط مایه شرمساری و برخلاف اصول انسانی و یت است از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یان آشوری و کلدانی در مجلس شورای ی گفت: بمباران توسط و فرانسه و انگلیس مایه شرمساری است و با هیچ یک از اصول دینی و انسانی تطابق ندارد و و مسئولین این کشورها علیرغم ادعای ی بودن رفتارشان کوچکترین تطابقی با دین ندارد.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها