شرایط جدید مدیریت تئاتر امیدوارکننده است/ انتقال فعالیت های کلیدی به خانه تئاتر

مطلب و یا خبر شرایط جدید مدیریت تئاتر امیدوارکننده است/ انتقال فعالیت های کلیدی به خانه تئاتر از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر گفت: شرایط جدید مدیریت تئاتر باعث شده تا امیدمان به بهبود شرایط تئاتر بیشتر شود و امیدواریم ت نیز برنامه ریزی بخشی از تئاتر کشور را به خانه تئاتر بسپارد.

اطلاعات

آخرین اخبار