نرخ بیکاری پارسال ۱۲.۱ درصد اعلام شد

مطلب و یا خبر نرخ بیکاری پارسال ۱۲.۱ درصد اعلام شد از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش تر نشان می دهد که ١٢،١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند که نسبت به سال قبل ۳ دهم درصد کاهش یافته است.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها