پایان 24 ساعت سرگردانی عشایر مفقود شده در برف/ 3 نفر پیدا شدند و 5 نفر از استان دیگری سردر آوردند

مطلب و یا خبر پایان 24 ساعت سرگردانی عشایر مفقود شده در برف/ 3 نفر پیدا شدند و 5 نفر از استان دیگری سردر آوردند از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
8 تن از عشایر استان خوزستان که در کوه چور در حد فاصل ممبین ـ بازفت در هنگام کوچ گرفتار برف بهاری شده بودند پس از 24 ساعت سرگردانی از مهلکه جان سالم به در بردند و خود را به استان چهارمحال و بختیاری رساندند. 3 نفر از این عشایر نیز توسط امدادگران ساعتی پیش نجات یافته بودند.

آخرین اخبار