برخوردهای با اکران «به وقت شام» و لغو این در برخی ها

مطلب و یا خبر برخوردهای با اکران «به وقت شام» و لغو این در برخی ها از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برخوردهای با «به وقت شام» موجب متوقف شدن اکران این در بخشی از های کشور شده است.

آخرین اخبار