چرا کارآفرینان راه اندازی یک شرکت را به استخدام شدن ترجیح می دهند

مطلب و یا خبر چرا کارآفرینان راه اندازی یک شرکت را به استخدام شدن ترجیح می دهند از سایت زومیت به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چرا کارآفرینان راه اندازی یک شرکت را به استخدام شدن ترجیح می دهند

کارآفرینان ترجیح می‌دهند به‌جای داشتن شغلی ثابت با مزایای مشخص در یک شرکت، به تأسیس شرکت خود اقدام کنند.


آخرین جستجو ها