این دهه ی 60 لعنتی!

مطلب و یا خبر این دهه ی 60 لعنتی! از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در حالی که تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان دهنده ی این است که متولدین دهه 60 بیشترین تعداد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند که جراید به جا مانده از آن دوران بر این دل می کند که حجم عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به دهه 60 است.