آ ین باری که سعید مرتضوی دیده شد (ع )

مطلب و یا خبر آ ین باری که سعید مرتضوی دیده شد (ع ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برخی منابع می گویند این ع دوهفته پیش(۱۵فروردین) زمانی از سعید مرتضوی گرفته شده که او در منطقه خلازیر جاده ساوه مشغول ید آهن بوده است.

آخرین جستجو ها