« » در کنار «پدر علم نوین هوش جهان» با ظلم می جنگد!

مطلب و یا خبر « » در کنار «پدر علم نوین هوش جهان» با ظلم می جنگد! از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هرچند این ادعا درباره تعدادی از وزرا و اطرافیان صادق است، پرسش سخت تری را برای باقی مانده هواداران به بار خواهد آورد. چرا در شناختن نخبگان واقعی و ارتباط برقرار با آنان ضعیف بود و ضعیف ماند؟ چرا سیزده سال پس از پا گذاشتن به عالی ترین سطح سیاست در ایران، « » برای پیشبرد اه ش به « مولوی وردنجانی!» رو انداخته است؟

آخرین جستجو ها