ل های سنگین برای سؤال ن از رئیس جمهور را افشا خواهم کرد/ ت از قانون تخطی کرده است

مطلب و یا خبر ل های سنگین برای سؤال ن از رئیس جمهور را افشا خواهم کرد/ ت از قانون تخطی کرده است از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدت هاست، بحث سؤال از رئیس جمهور در مجلس مطرح است و با اینکه چندین سؤال درباره اوضاع اقتصادی از سوی نمایندگان در روزهای گذشته مطرح شده، به دلایلی این پرسش ها ناکام مانده و به طریقی از دستور کار مجلس شورای ی خارج شده است.

آخرین جستجو ها