/ همایش همبستگی با مسلمانان روهینگیا

مطلب و یا خبر / همایش همبستگی با مسلمانان روهینگیا از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همایشی با عنوان "همبستگی با مسلمانان روهینگیا" در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد.

آخرین جستجو ها