شلیک به مادر از سوی پسر ناخلف

مطلب و یا خبر شلیک به مادر از سوی پسر ناخلف از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با حضور به موقع پلیس فرار جوان ناخلف که با شلیک اسلحه مادر خود را مضروب کرده بود، ناکام ماند.

آخرین جستجو ها