لغو اکران «به وقت شام» در برخی ها

مطلب و یا خبر لغو اکران «به وقت شام» در برخی ها از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برخوردهای با «به وقت شام» موجب متوقف شدن اکران این در بخشی از های کشور شده است.

آخرین جستجو ها