از هر ۴ ایرانی یک نفر دچار اختلالات روانی

مطلب و یا خبر از هر ۴ ایرانی یک نفر دچار اختلالات روانی از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تنش های ، اجتماعی و اقتصادی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی این مسئله داشته اند.