ویژگی های شهردار آینده از منظر نمایندگان تهران

مطلب و یا خبر ویژگی های شهردار آینده از منظر نمایندگان تهران از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو فرا یون امید مجلس گفت: در جلسه امروز تحلیل و تفسیری از استعفای آقای صورت گرفت و همچنین شورای شهر و مجمع نمایندگان هم شی د که شهردار آینده چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

آخرین جستجو ها