موشک های "هوشمند" یی زیر پای نیروهای سوری +ع

مطلب و یا خبر موشک های "هوشمند" یی زیر پای نیروهای سوری +ع از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رسانه های سوری تصویری را منتشر د که موشک های منهدم شده را زیر پای یک نظامی سوری نشان می دهد.

آخرین جستجو ها