/ دوستی عجیب با مار کبرا !

مطلب و یا خبر / دوستی عجیب با مار کبرا ! از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مرد آسیایی رو می بینید که اینگونه با یک مار کبرا رابطه دوستانه دارد!