وم اراده برای طرح دعوا علیه ت های م

مطلب و یا خبر وم اراده برای طرح دعوا علیه ت های م از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بر اساس ماده 93 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل محسوب می شود. بنابراین تمام کشورهای عضو سازمان ملل، به طور خ ر عضو دیوان نیز محسوب می شوند.

آخرین جستجو ها