مرزنشینان سفره خود را در خیابان پهن د!

مطلب و یا خبر مرزنشینان سفره خود را در خیابان پهن د! از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جراحی بدون داروی بیهوشی یا سر کننده؛ این حال و روز اهالی بانه و شهر های مجاور است که سخت ترین روز های عمرشان در یک دهه اخیر را پشت سر می گذارند.