«تیغ و ترمه» پوراحمد سرانجام پروانه ساخت گرفت

مطلب و یا خبر «تیغ و ترمه» پوراحمد سرانجام پروانه ساخت گرفت از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«تیغ و ترمه» پوراحمد سرانجام پروانه ساخت گرفت. پروانه ساخت این بعد از انجام اصلاحاتی در نامه صادر شد. «تیغ و ترمه» به یک موضوع ملتهب اجتماعی می پردازد.

اطلاعات