کشف محموله کلان مواد منفجره در مرز های شرقی

مطلب و یا خبر کشف محموله کلان مواد منفجره در مرز های شرقی از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
،از کشف محموله کلان مواد منفجره در مرزهای شرقی کشور خبر داد.

آخرین جستجو ها