"متهمین دایره بیستم"؛ مستندی درباره زندگی چند بز ار نوجوان

مطلب و یا خبر "متهمین دایره بیستم"؛ مستندی درباره زندگی چند بز ار نوجوان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حسام ی کارگردان مستند «متهمین دایره بیستم» گفت: این مستند، شش سال از زندگی چند بز ار نوجوان را به تصویر می کشد.

آخرین جستجو ها